راهکار چینی‌ها برای فرار از ترافیک اینترنتی

PDFچاپنامه الکترونیک

اینترنت,اینترنت اکسپلور,ترافیک اینترنتی,افزایش ترافیک اینترنتی

  ازدحام، چه در ترافیک خودروها و چه در زمان استفاده از اینترنت،‌ می‌تواند همه چیز را کند،  کند. از این رو تیمی از محققان چینی به ارائه راهکاری برای شناسایی پیوندها یا مرزهای خاصی پرداخته‌اند که حذف آنها منجر به کاهش ازدحام کلی می‌شود.
این پیوندها که محققان آنها را «نامطلوب» می‌نامند، به اتصال شلوغترین مراکز به هم می‌پردازند.
راهکار جدید محققان آکادمی علوم چین در پکن که بر روی ارتقای راندمان انتقال شبکه کار می‌کنند، شبیه به بستن برخی راهها در زمان اوج ترافیک در خیابانها بوده که از بار شلوغی می‌کاهد.
این محققان که در سال 2007 به انتشار راهکار خود پرداخته بودند، در کار جدید خود که در Scientia Sinica Informationis منتشر شده، به ادامه کار بر روی این ایده با تعیین شرایط لازم برای وجود اثر پرداخته‌اند.
به گفته این پژوهشگران، یافته‌های آنها به نمایش تاثیر ظرفیت شبکه ارتقا یافته در اثر حذف مرزها در شبکه‌ها و شرایط لازم برای اثر می‌پردازد. با این حال، نتایج گسترش ظرفیت به شبکه‌های خاص بستگی دارد. برای شبکه مقیاس آزاد BA، این شیوه می‌تواند تا بیش از 10 برابر ظرفیت شبکه را افزایش دهد.
اینترنت ترکیبی از شبکه‌های زیاد بهم پیوسته بوده که هر کدام از گره‌ها مانند رایانه و مسیریاب و پیوندهایی مانند کابل و فیبر نوری تشکیل شده‌اند.
از لحاظ ساختاری این چارچوب مشابه تمام شبکه‌ها در حوزه‌های متنوعی مانند زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و آمار است. در مورد اینترنت، اطلاعات بصورت بیت ذخیره شده و هزاران بیت در بسته‌هایی ترکیب شده و با مسیریابها به مقاصد خود هدایت می‌شوند. مسیریابها از راهکارهای معین برای ارسال هرچه‌سریعتر بسته‌ها به مقاصد خود استفاده کرده و آنها را با پیوندها از یک گره به گره دیگر در کسری از ثانیه می‌فرستند.
راهکارهای متفاوت زیادی برای افزایش راندمان انتقال اینترنتی مطرح شده که در دو گروه قرار می‌گیرند: توسعه راهکارهای مسیریابی و بهینه سازی خود اینترنت.
محققان چینی نشان دادند که اصلاح شبکه لزوما نیازی به یک بازطراحی پیچیده نداشته و در عوض می‌تواند تنها چند پیوند انتخابی را حذف کرد.
تنها مسأله مهم در این جا انتخاب پیوند مورد نظر برای حذف است. برای این کار محققان به بررسی یک مدل شبکه پرداختند که ترافیک بسته را شبیه‌سازی می‌کرد. در این نمونه، مسیریابها از راهکار کوتاهترین مسیر برای انتقال بسته‌ها به مقاصد خود استفاده کردند. سپس محققان به بررسی هر گره برای مشاهده چگونگی کارکرد آن در کوتاهترین مسیر بین دو گره دیگر پرداختند.

برای مثال اگر کوتاهترین مسیر بین A و B از گره C بگذرد، در این صورت C احتمالا در میان A و B قرار داشته که ارزش C را تا کیفتی موسوم به «نقطه میانی» افزایش می‌دهد. از آنجایی که گره‌ها با ارزش نقطه میانی بزرگ نسبت به گره‌های جانبی بخشی از میزان بیشتری از مسیرهای کوتاه را دربرمی‌گیرند، ازدحام در آنها بیشتر و راحت‌تر ایجاد می‌شود.
برای کاهش این ازدحام، محققان به حذف کسری از پیوندهای رابط دو گره با بالاترین ارزشهای نقطه میانی پرداختند. در نتیجه بسته‌ها مجبور به انحراف به دور این گره‌های مرکزی و انتخاب مسیر طولانی‌تر بودند که منجر به کاهش ازدحام می‌شد. حذف این پیوندها می‌تواند بطور قابل‌توجهی ظرفیت انتقال شبکه را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا از منظر عملی، حذف چند لینک بسیار ساده‌تر از بازطراحی کل شبکه یا ایجاد یک راهکار مسیریابی پیچیده است؛ اما محققان همچنین تاکید کرده‌اند برای حذف این پیوندها نیز محدودیت‌هایی وجود داشته و کاهش بیش از حد آنها باعث کاهش راندمان کلی می‌شود.
محققان آکادمی علوم پکن در پژوهش اخیر خود نشان داده‌اند که برای کارکرد بهتر این شیوه باید ساختار شبکه را به لحاظ ارزشهای نقطه میانی گره‌ها، ناهمگن ساخت. به عبارت دیگر وجود تنوع بیشتر در ارزشهای نقطه میانی منجر به عملکرد بهتر شبکه‌ها می‌شود.

دسته بندی محصولات آمار بازدیدکنندگان 

تعداد بازدیدکنندگان : 85274

حاضرین در سایت 

 60 مهمان حاضر